کاپیتان سپاهان

۰۸اسفند

کاپیتان سپاهان برای مسئولین کشور نوشت؛ لیگ را تعطیل کنید تا اتفاقی رخ نداده +تصویر

کاپیتان سپاهان برای مسئولین کشور نوشت؛ لیگ را تعطیل کنید تا اتفاقی رخ نداده است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر