کلیوی

۲۵آبان
پناهی مهر: دعوت از خیرین برای حمایت از بیماران کلیوی

پناهی مهر: دعوت از خیرین برای حمایت از بیماران کلیوی

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی خیرین و نهادهای دولتی و خصوصی را به حمایت از بیماران دعوت کرد

۲۵آبان
نشست هم اندیشی هفته حمایت از بیماران کلیوی برگزار شد

نشست هم اندیشی هفته حمایت از بیماران کلیوی برگزار شد

نشستی به مناسب هفته حمایت از بیماران کلیوی به همت انجمن بیماران کلیوی برگزار گردید

آمار کرونا
[cov2019]