یادمان هویزه

در اینجا پای مهدی بوسه می خورد +تصاویر

این روزها بسیاری از مسافران نوروزی در میان سفرهایشان به مناطق جنگی نیز سری می زنند و برخی نیز با اردوهای راهیان نور راهی این مناطق می شوند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون