یادواره آزادسازی خرمشهر

ریکاوری و تمرین پرسپولیسی‌ها بدون غایب و مصدوم در ورزشگاه شهید کاظمی انجام شد

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دو گروه برگزار شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون