یتژاک هوفی

افشای طرح ترور صدام به دست موساد در دهه ی ۱۹۷۰

مستندات جدید منتشر شده نشان می‌دهد که سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل، موساد با جاسازی بمبی در یک کتاب در دهه ۱۹۷۰ در تلاش بود تا صدام حسین را ترور کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون