یداله جهانبازی- رضا سخندان- رحیم شاهین- محمدحسین زاهدیفر

خورشیدی و جهانبازی قاضی سرخابی‌ها/ بازگشت فغانی

داوران قضاوت کننده در بازیهای هفته نهم لیگ برتر فوتبال مشخص شدند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون