یوآخیم لو

چه کسانی قدرت‌های فوتبال دنیا را در جام جهانی هدایت می‌کنند

برزیل، آرژانتین، اسپانیا، ایتالیا، انگلیس، فرانسه، آلمان و هلند؛ هشت تیمی که قرار است مدعیان اصلی فتح جام جهانی باشند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون