یوشی ها رو نوشیواکی

22خرداد

داوران دیدارهای روسیه و ایران مشخص شدند

داورانی از کشورهای صربستان و کانادا کار قضاوت دوگانه روسیه و ایران را برعهده دارند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر