به گزارش افق آنلاین ، شناخت و تأمین نیازهای واقعی جامعه هدف (شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظم آنان) از طریق مطالعه و ارائه خدمات متنوع و مطلوب در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت و رفاهی با بهره‌گیری از تمامی امکانات و با تأکید بر تعظیم، تکریم، پاسداشت، رشد و اعتلا، حمایت، صیانت و حفظ و ارتقاء جایگاه و منزلت جامعه هدف براساس ارزش‌های اسلامی- انقلابی کشور و تبیین حق عظیم شهیدان و ایثارگران، ترویج فرهنگ جهاد و ایثار و شهادت و آکندن عطر شهادت در کل جامعه از اهداف بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده است.

 در ادامه اعم عملکرد ۴۰ ساله این سازمان را مشاهده می‌کنید که به طور رسمی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر شده است :

ردیف

عنوان شاخص

واحد

سال ۱۳۵۷

سال ۱۳۹۷

رشد

۱

جمع‌آوری و مستند سازی اسناد وآثار شهداء و ایثارگران

سند و اثر

۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

۲

ارائه خدمات و تسهیلات آموزش عمومی و عالی به ایثارگران

نفر

۰

۴۹۴۲۲۵۰

۳

خدمات مسکن ایثارگران

خدمت

۰

۱٫۰۳۰٫۹۰۰

۴

اجرای طرح پایش سلامت ایثارگران

نفر

۰

۱۶۵۰۰۰

۵*

پرداخت حقوق مزایا و مستمری به ایثارگران

نفر

۰

۳۹۶٫۶۳۵

۶*

 بیمه تکمیلی ایثارگران

نفر

۰

۱۷۲۰۰۰۰

۷*

پوشش بیمه همگانی ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان

نفر

۰

۸۶۵٫۰۰۰

۸

وام قرض‌الحسنه پرداختی به ایثارگران از طریق صندوق قرض‌الحسنه شاهد

فقره وام

۰

۲۴۵۰۸۷۱

گفتنی است آمار و ارقام مندرج در جدول تجمعی است؛ غیر از ردیف ۵، ۶ و ۷ که آمار سالیانه است.

برنا