عبدالوهاب بخشنده با اشاره به مرخصی نوروزی محکومان زندانی در استان ایلام، اظهار داشت: در آستانه سال نو، تعدادی از محکومان زندانی به مرخصی اعزام می‌شوند.

وی با بیان اینکه به منظور ایجاد امنیت برای خانواده ها، بخشی از زندانیانی که دارای جرائم خشن هستند، مشمول مرخصی نوروزی نخواهند شد، افزود: این مرخصی ها با توجه به دستورالعمل های واصله به زندانیان اعطاء می‌شود.

دادستان مرکز استان ایلام تصریح کرد: برای ایجاد امنیت پایدار در جامعه؛ محکومان جرائم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، آدم ربایی، جرائم باندی سازمان یافته، تجاوز به عنف، سارقان حرفه‌ای و سایر محکومانی که احتمال ارتکاب جرم جدید از طرف آنها متصور باشد، مشمول مرخصی نوروزی نخواهند شد.

برنا