آرشیو روزانه : ۲۳ اسفند, ۱۴۰۰

۲۳اسفند

آرامگاه‌های صخره‌ای و کعبه‌زرتشت در نقش‌رستم + تصاویر

منظره‌ای از آرامگاه‌های صخره‌ای و کعبه‌زرتشت در نقش‌رستم استان فارس.

آمار کرونا
[cov2019]