آرشیو روزانه : ۱۳ تیر, ۱۴۰۱

ثبت نام جاماندگان سهام عدالت از واقعیت تا سودجویی

ثبت نام جاماندگان سهام عدالت از واقعیت تا سودجویی

خیل عظیمی از مردم هنوز موفق به دریافت و ثبت نام سهام عدالت خود نشده اند

آمار کرونا
[cov2019]