آرشیو روزانه : ۲۴ تیر, ۱۴۰۱

آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی بر دانش آموزان

در گروه سنی کودکان و نوجوانان، خطرات مختلف وجود دارد که به دلیل مقتضیات این سن، زمینه های خطر جویی، هیجان طلبی و کنجکاوی، به ویژه نوجوانان را تهدید می کند که یکی از این خطرات تاثیر پذیری از فضاهای مجازی است.

هیچکس مجمع نمیرفت ، چون پول نبود

فعلا دوسال هست که نرخ دلار رو ۲۵ تومان نگه داشتند ، ولی نقدینگی به ۵ میلیون میلیارد تومان رسیده و تورم هم همان ۴۰٪ که بود ، باقی مانده.

آمار کرونا
[cov2019]