آرشیو روزانه : ۳۰ دی, ۱۴۰۱

رویداد نوآیند با معرفی گروه‌های برتر به پایان رسید

رویداد نوآیند «مسئله‌های نوپدید آینده حکمرانی ایران با طرح مسائل در حوزه برنامه‌ریزی تعلیم و تربیت» با معرفی گروه‌های برتر در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد.

نهضت ملی مسکن پردیس در مسیر پیشرفت

نهضت ملی مسکن پردیس در مسیر پیشرفت

پروژه های گام اول نهضت ملی مسکن پردیس ( سایت اقدام ملی ) با تقویت جبهه های مختلف کاری، پیشرفت فیزیکی مطلوبی در بخش ساخت ، محوطه سازی ‌ آماده سازی دارد و روند رو به رشد آن در طی ماه های اخیر کاملا ملموس می باشد.

آمار کرونا
[cov2019]