اراده عمومی

01دی

معتقدیم کشور متعلق به مردم است

معتقدیم کشور متعلق به مردم است و آنها باید کشور را اداره کنند و باید خواسته‌ها و برایند اراده عمومی بر کشور حاکم شود

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر