اینتراخت برانوشیگ

02بهمن

علت کنارهگیری مهدی رحمتی ؟

روز گذشته خبری روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت که به یکباره فوتبال ایران را دچار شوک کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر