بازارهاي مالي اروپا

چشم انداز اقتصادی تیره آمریکا با توجه به افزایش بدهی های دولت این کشور

پایان موقت بحران بدهی های دولت در آمریکا نتوانست از سقوط بازارهای مالی اروپا و آمریکا جلوگیری کند. هراس از گسترش بحران بدهی ها در آمریکا و نگرانی از گسترش مشکلات مالی در اروپا، به بازارهای بورس کشیده شده و باعث سقوط ارزش شاخص ها در بازارهای بورس شده است. ارزش سهام در نیویورک (داو […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر