تأسیس دانشگاه علمی کاربردی

۱۷تیر

بانک کشاورزی دانشگاه علمی کاربردی تاسیس می کند

گستردگی جغرفیایی شعب از یک سو و تنوع وتکثر افراد از سوی دیگر، بانک کشاورزی را از دیدگاه مدیریت سرمایه انسانی به سازمانی تقریباً پیچیده تبدیل می کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر