تامین اجتماعی، امنیت شغلی

تقویت بخش های حاکمیتی و واگذاری تصدی گری از برنامه های دولت در ادغام وزارتخانه ها

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تقویت بخش های حاکمیتی و واگذاری تصدی گری را از برنامه های دولت در ادغام وزارتخانه ها اعلام کرد. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، در برنامه گفتگوی ویژه خبری یک شنبه شب شبکه دوم سیما، آقای فروزنده، با اشاره به فضای تفاهم بین دولت و مجلس […]

آمار کرونا
[cov2019]