تصویربرداری

۲۷شهریور

«آدم گرسنه دین و ایمان ندارد.»

اسکن‌های مغزی نشان می‌دهد: گرسنگی و استرس، باعث نوسان هورمون سروتونین در مغز شده، از این رو وقتی افراد گرسنه می‌شوند، احتمال بروز عصبانیت و خشونت در آنها بیشتر است. «آدم گرسنه دین و ایمان ندارد.» این جمله معروف را حتما شما هم شنیده‌اید. جمله‌ای که تاکید بر این دارد که فرد گرسنه از رفتار […]

آمار کرونا
[cov2019]