تضعیف شورای نگهبان

تضعیف شورای نگهبان توسط مسئولان ارشد دولت سبب خشنودی دشمنان می‌شود

تضعیف شورای نگهبان توسط مسئولان ارشد دولت سبب خشنودی دشمنان می‌شود

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: تضعیف ارکان نظام به‌ویژه از زبان مسئولان ارشد در رسانه‌های عمومی، باعث خشنودی آمریکا و تحقق اهداف بدخواهان و منافقان است.

آمار کرونا
[cov2019]