تعاونی خاص ایران خودرو

سعید سواد کوهی مدیرعامل جدید تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو

مراسم تودیع مدیر عامل سابق و معارفه مدیرعامل جدید تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو با حضور قائم مقام مدیر عامل ،مدیران ارشد ایران خودرو و شرکت های زیرمجموعه تعاونی خاص برگزار شد. در این مراسم علی اصغر دانشیان مدیر عامل اسبق تعاونی خاص ایران خودرو در سخنانی از حمایت های مدیریت ارشد گروه صنعتی ایران […]

آمار کرونا
[cov2019]