تغییر روسای دانشگاهها

۱۱آذر

موضع وزارت علوم برای تغییر رئیس دانشگاه تهران

وزارت علوم تصمیمی در زمینه تغییر رئیس دانشگاه تهران ندارد. اصلاً در ستاد وزارت علوم هیچ خبری از تغییر روسای دانشگاهها نیست.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر