تنزيل هاي اسناد گشايش اعتبار

۱۲مهر

مجوز تاسیس بانک آریا لغو شد

به گزارش ایرنا،  هادی قوامی’ سه شنبه شب در خصوص مصوبات نشست شورای پول و اعتبار  گفت : در جلسه عصر روز جاری بحث هایی در خصوص اختلاس اخیر بانکی ارایه شد. وی، گزارش ارایه شده توسط بانک مرکزی در خصوص اختلاس را مطلوب و جامع ارزیابی کرد و اظهارداشت: مجوز بانک آریا به دلیل […]

آمار کرونا
[cov2019]