توافقنامه SMA

۰۳مرداد

کشوری که ارتش آن را آمریکا فرماندهی می‌کند

سالهاست که فرماندهی ارتش کره جنوبی در اختیار فرماندهان آمریکایی است و هزینه این حضور را مردم این کشور با نارضایتی پرداخت می‌کنند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر