توافق سوئد

توافق سوئد هنوز تاثیری بر مردم یمن نداشته است

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه و کمک های اضطراری با بیان اینکه نیمی از جمعیت یمن به مواد اولیه زندگی نیازمند هستند، گفت توافق سوئد بین طرف های یمنی هنوز تاثیری بر مردم این کشور نداشته است.

آمار کرونا
[cov2019]