توسعه اقتصادي كشور

بزرگ‌ترین خطر در اقتصاد کشور

حذف چهارصفر از پول ملی یک بحث انحرافی است که در بیان اهداف و نتایج و انتظاراتی که از آن می‌رود، غلط‌نمایی بسیاری داشته است. برخی بر این باورند که اگر ۴ صفر از پول ملی حذف شود، تولید ناخالص داخلی بالا می‌‎رود، اقتصاد رشد می‌کند و مشکلات ریال حل می‌شود. برخی دیگر نیز بر […]

آمار کرونا
[cov2019]