راه ابریشم نوین

08اردیبهشت

راه ابریشم، فرصتی ایده‌ال برای درآمدزایی شرکت‌های امنیتی چین

چین به منظور اجرای طرح بزرگ راه ابریشم نوین، در حال امضای صدها قرارداد با کشورهای حاشیه این راه از آسیا گرفته تا اروپا و آفریقاست که بخش مهمی از این قراردادها باعث می‌شود تا شرکت های امنیتی سودهای قابل توجهی در این زمینه کسب کنند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر