رسانه های بیگانه

08دی

بررسی نقش رسانه های بیگانه در فتنه ۸۸

بهاره خانی
کارشناس روابط عمومی و افکار سنجی اجتماعی

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر