سام،

03آذر

سام درخشانی به «دولت مخفی» پیوست

سام درخشانی در نقش خلبان جنگنده ایرانی که بعد از عملیات موفق نظامی در عملیات فتح المبین به اسارت درآمده، مقابل دوربین سریال «دولت مخفی» رفت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر