سانتريفيوژ

۰۴دی

ادامه تحریم ها موجب گسست در بلوک ضد ایران خواهد شد

روند ۶ سال گذشته نشان می دهد سیاست فشار و تهدید علیه ایران موثر نبوده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر