عبدالعظيم آجيلي

07دی

حمله چهار ناشناس به دو دانشجوی مقطع کارشناسی‌ارشد

دو دانشجوی مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین ۵ دی‌ماه مورد حمله چهار ناشناس در خارج از کوی این دانشگاه قرار گرفتند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر