نمایشگاه گردشگری شانگهای

۲۶شهریور
ایران به دنبال گردشگران بیشتری از چین

ایران به دنبال گردشگران بیشتری از چین

ایران درحالی در نمایشگاه گردشگری شانگهای شرکت کرد که به تازگی یک هیأت گردشگری از ایران به چین سفری داشته و در دیدار با آژانس‌های سه شهر چین، برای افزایش سفر گردشگران چینی به ایران، رایزنی و توافق‌هایی داشته است.

آمار کرونا
[cov2019]