نيروگاه اتمي بوشهر

۰۶تیر

بین دفاع مشروع و تروریسم اختلاف فاحش وجود دارد

‘علی اکبر صالحی’ که در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی سخن می گفت، افزود: اگر چه تروریسم از بدو خلقت جهان همواره بوده و هست ولی کشورهای غربی با رسانه های پر قدرت و استفاده از کلمات و مفاهیم زیبا افکار عمومی دنیا را به بازی می گیرند.

آمار کرونا
[cov2019]