يادگار امام

جامعه جهانی امروزبه لطف بیداری اسلامی در آستانه یک گسیل است

سید حسن خمینی گفت: وظیفه ما در روزگار بیداری اسلامی این است که هر چه بیشتر و هر چه بهتر خود را متخلق به اخلاق کنیم، چنین نباشد که خدای ناکرده، پیروانی باشیم که اهل بین را خجالت زده کنیم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون