پروژمسکن مهر

۲۸شهریور

پروژمسکن مهر پایان خانه بدوشی و رنج بی خانمانی در کشور

او از این پس دیگر مجبور نیست هرماه سنگینی نگاه صاحبخانه را که منتظر دریافت اجاره است و کج خلقی های گاه و بیگاه او را تحمل کند و از سر ناچاری حتی نتواند دم برآورد. دیگر خانه دار شدن برای ‘حاج مهدی’ رویایی دست نایافتنی نیست و او می تواند از روی کلیدی که […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر