پوکه سلولوئیدی

۲۳مهر

۸ واحد تولیدی جدید در حوزه مواد منفجره افتتاح شد

خودکفایی در تولید مواد اصلی مورد نیاز کارخانجات و مراکز تولیدی صنایع دفاعی یکی از راهبردهای کلیدی وزارت دفاع به شمار می‌رود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر