پيامبر اسلام

۳۰شهریور

امریکا از سیاست‌های ضداسلامی پشیمان خواهد شد

جالب است که برخی از تحلیل‌گران عقیده دارند که این فرصت بزرگی برای مسلمانان داخل امریکا است، فرصتی برای دانشمندان مسلمان و هر کس که پیرو دین اسلام است تا به یکدیگر بپیوندند

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر