پیروزیٍ،

بشار اسد: سوریه پیروز خواهد شد

رئیس جمهوری سوریه در دیدار با جمعی از اعضای کنگره ملی احزاب عرب بر لزوم متحد شدن تلاش‌ها برای رویارویی با افکار تکفیری که کشورهای عربی را هدف قرار داده تاکید کرد.

آمار کرونا
[cov2019]