پیشگیری از طلاق

هر روز آمار تکان دهنده ای از رشد طلاق در کشور به گوش می رسد

ستاد پیشگیری از طلاق از افزایش طلاق جلوگیری می کند سال گذشته از هر هفت ازدواج در کشور، یک مورد به طلاق منجر شده است.از این رو مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصمیم گرفت ستادی برای پیشگیری از این معضل تشکیل دهد. زهرا تالانی:سال ۸۹ آمار طلاق در استان خراسان جنوبی رشدی ۱۲۸ […]

آمار کرونا
[cov2019]