علی انصاریان و ستاره موسیقی ایران در دهه 70/ عکس

مرحوم انصاریان در دهه ۷۰ در کنار دو تن از فوتبالیست ها و ستاره موسیقی آن سال ها عکسی به یادگار گرفت.

 یکی از تلخی های سال گذشته از دست دادن بسیاری از چهره های معروف بود؛ در این میان درگذشت علی انصاریان و مهرداد میناوند جامعه ورزش و فوتبال را داغدار کرد.

این عکس مربوط به اواسط دهه ۷۰ است.

انصاریان و بزیک در کنار ستاره موسیقی دهه 70/عکس

خبرانلاین