سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: در مورد آنچه که شما اشاره کردید اطلاعات تایید شده‌ای ندارم و اظهار نظر نمی‌کنم ولی بطور کلی هر گونه تعدی به نفتکش‌های ایران مصداق بارز راهزنی دریایی و نقض مقررات بین‌المللی است.