به گفته وی، یکی از ایده‌هایی که کلیات آن در شورای عالی ترافیک شهر تهران به تصویب رسیده، بازنگری روش مدیریت محدوده طرح ترافیک تهران است که در این ایده پرداخت عوارض عادلانه‌تر می‌شود؛ در حالی که در گذشته پرداخت عوارض صرفا فقط در ورود و خروج به طرح و نوع معاینه فنی و ساعت ورود به طرح بود اما روش درست باید آن باشد که علاوه بر موارد یادشده، میزان پیمایش خودرو در میزان پرداختی شهروند و عوارض پرداختی تاثیرگذار باشد.

شفیعی ادامه داد: شورای ترافیک شهر تهران برای سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تکلیفی را محول کرده است که در ۶ ماهه دوم سال بستر عادلانه‌تری را برای ورود به طرح ترافیک و میزان پیمایش در آن آماده کند.

وی افزود:  از امروز شنبه اول مهر، حداقل ۲ هزار و ۴۷ دستگاه اتوبوس را در سطح شهر تهران خواهیم داشت.

آنطور که ایرنا گزارش داده، لازم به ذکر است که پس از گذشت پنج سال از خریداری چهار دستگاه اتوبوس متروباس تست گرم انجام شده و بعد از رفع نقص، این چهار دستگاه راه‌اندازی می‌شود.

مترو برای دانش‌آموزان و دانشجویان رایگان نشد؟

مسعود درستی- مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه – گفت: با مصوبه شورا از امروز شنبه اول مهر، استفاده از متروی تهران برای دانش‌آموزان و دانشجویان تا ۲ هفته کاری رایگان است.

وی درباره نحوه شناسایی دانشجویان و دانش آموزان گفت: قرار بود وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، اسامی افراد را با کد ملی در اختیار شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه قرار دهد که البته تا روز گذشته این اطلاعات ارائه نشده بود اما دانشجویان و دانش آموزان نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود که در آغاز سال تحصیلی، خطوط ۱، ۲ و ۴  متروی تهران، خطوط پرازدحام محسوب شود.