اسماعیل واعظ جوادی آملی دعوت حق را لبیک گفت
این استاد علوم اسلامی و فلسفه سال ۱۳۱۶ در آمل چشم به جهان گشود و سال ۱۳۴۳ دکترای خود را در رشته فلسفه زیر نظر شهید مطهری از دانشگاه تهران اخذ کرد.

وی در دانشگاه‌های تهران، شیراز، مازندران و اصفهان سابقه تدریس داشت و با بیش از ۵۰ سال سابقه تدریس بسیاری نخبگان و اساتید امروزی از شاگردانش بودند.

از آن مرحوم ۳۴ اثر به زبان‌های مختلف در علوم فلسفه، روانشناسی تربیت اسلامی، جغرافیای تاریخی، تاریخ عرفاء و بیش از ۲۰ مقاله علمی متعدد در زمینه فلسفه، عرفان، روانشناسی، حقوق و تاریخ فلسفه به یادگار مانده و راه‌اندازی و تأسیس دانشکده مامایی و دانشگاه آزاد آمل  از اقدامات آن مرحوم است.

همشهری