بررسی کارت‌ پایان خدمت ورزشکاران غیر فوتبالی

کارت‌های پایان خدمت دیگر رشته‌ها نیز باید توسط مسئولان نظام وظیفه مورد بررسی قرار بگیرد.

همان طور‌ که نظاره گر هستم در حال حاضر بحث کارت‌های پایان خدمت بازیکنان سرباز سوژه‌ اصلی رشته فوتبال شده است ولی این نکته را هم باید در نظر گرفت که آیا در دیگر رشته‌ها نیز این اتفاق افتاده است یا نه؟

بهتر است که مسئولان نظام وظیفه به تمام رشته‌های ورزشی درباره رسیدگی به کارت پایان خدمت آنها ورود کند و فقط فوتبالیست‌ها در این وسط متضرر نباشند.

گفته می‌شود رشته‌های دیگر به فوتبال و پولی‌ که در آنها رد و بدل می‌شود چشم داشت دارند ولی خوب است که بازیکنان رشته‌های دیگر بدانند که فوتبال برای خود درآمد زایی دارد و این امکان وجود دارد که اگر جعلی در فوتبال صورت گرفته پس احتمال این جعل کارت‌ها در رشته‌های دیگر نیز شاید وجود داشته باشد.

همان طور که نظاره گر هستیم بازیکنان فوتبال به کار اشتباه خود پی بردند و در حال حاضر در تیم‌های نظامی دیده می‌شوند ولی بهتر بود که نظام وظیفه هم رشته‌های دیگر را مورد بررسی قرار می‌داد و هم با افرادی که در صادر شدن این کارت‌های جعلی مقصر بودند برخورد می‌کرد چرا که کارمند‌هایی بودند که در جعل این کارت‌ها دخیل‌ بودند و حوزه نظام وظیفه عمومی بهتر بود نام این افراد را نیز در رسانه‌ها اعلام می‌کرد تا آنها هم پی بی اشتباهات خود می‌بردند.

بهتر بود همان طور که نام فوتبالیست‌های معروف در رسانه‌ها مطرح شد و آبروی آنها زیر سوال رفت، نام افرادی که در جعل این کارت‌ها دست داشتند نیز در رسانه‌ها اعلام می‌شود تا آنها نیز زیر سوال می رفتند.


*


آخرین اخبار