قرارداد بمب نقل و انتقالات با استقلال اعتبار ندارد؟!

علیرضا منصوریان گفته قرارداد جپاروف ۱۸ ماهه بود نه ۳ ماهه اما مسئله اینجاست که آن قرارداد داخلی بود و اعتبار نداشت.

علیرضا منصوریان گفته قرارداد جپاروف ۱۸ ماهه بود نه ۳ ماهه اما مسئله اینجاست که آن قرارداد داخلی بود و اعتبار نداشت.
سرور جباروف قرارداد بمب نقل و انتقالات با استقلال اعتبار ندارد؟!

درست مثل قراردادی که پرسپولیس با منشا و خلیل‌زاده بسته و هنوز ثبت رسمی نشده است.

 

منصوریان به فوتبال جپاروف اعتقاد بسیاری دارد و می‌خواهد با او خط میانی‌اش را تقویت کند اما باید دید در نهایت منصوریان می‌تواند جپاروف را آبی‌پوش کند یا نه؟!


*


آخرین اخبار