مردم بروجرد در شورای شهر را تخته کردند! +عکس

به گزارش افق نیوز شهروندان معترض و ناراضی به عملکرداعضای شورای پنجم شهر بروجرد درب ساختمان شورا را با جوشکاری تخته کرده و سپس با نصب بنری با این عنوان «به علت عدم کارایی شورای شهر درب شورا تخته شد» اعتراض و نارضایتی خود را به عملکرد شورایی‎ها نشان دادند.