بازداشت گروهی از کارمندان علوم پزشکی ایرانشهر به اتهام فساد مالی

افق آنلاین ، مهدی شمس آبادی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در زاهدان اظهار کرد: تلاش ما در استان رسیدگی به پرونده هایی است که انعکاس ملی و استانی دارد تا سریع تر به نتیجه برسد در همین راستا دو نفر از همکاران پر تلاش خود را در شعبه ۷ بازرسی مستقر کردیم  از ابتدای مهر ماه ۹۹ تا پایان سال گذشته ۵ هزار پرونده معوق در دادسرا رسیدگی و از آمار کسر شده است.

بازداشت گروهی از کارمندان علوم پزشکی ایرانشهر به اتهام فساد مالی