او افزود: تلاش اصلاح طلبان این نبود که با برنامه جلو بروند و برای باز کردن گره های کشور برنامه مدونی نداشتند. اینکه تنها مسندهایی را در اختیار بگیرند راه گشا نبود و لازم است پشت این تصمیم برنامه ای وجود داشته باشد.

ترکان تاکید کرد: به نظر من با مردم بودن می تواند جناح های سیاسی را قدرتمند کند اگر نتوانیم مردم را در کنار خود داشته باشیم و همسو کنیم و به درد مردم نرسیم، نمی توانیم هیچ نقطه قوتی برای هیچ جناح سیاسی لحاظ ک

این فعال سیاسی الزام تشکیل اتاق های فکر را برای شرایط امروز مطرح کرد و ادامه داد: به نظر من باید اتاق های فکری تشکیل شود و ببینند در چارچوب قانون اساسی چه کارهایی می شد انجام داد که نشد حتی بحث اصلاح قانون اساسی که همه در خفا در مورد آن حرف می زنند باید آشکارا مورد بحث قرار بگیرد و سطح مطالبات مردم نسبت به اصلاحات مورد نظر سنجیده شود.