مدیران استقلال طى نامه اى کتبى یک ماه پیش خواهان جذب تبریزى شدند و در این راستا ذوبى‌ها خواستار رقم میلیاردى براى صدور رضایت نامه تبریزى شده اند.

شنیده مى شود ذوبى‌ها براى حضور مرتضى تبریزى در استقلال مبلغ بالاى ٢ میلیارد برای رضایت نامه این بازیکن درخواست کردند.